|  | 

Genel

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği Türkiye’ de yeni çıkan ve tüm işverenler için kabullenilmesi halen zor olan, sürece tamamen maliyet hesaplı bakışın devam ettiği bir yasa. Bu yasa Avrupa Birliği Standartları’ na paralel olarak çıkartıldı. İşin doğrusu bu konuyu kapsayan bir yasa vardı fakat kimse üzerine düşmüyordu. Avrupa Birliği işin içine girdiğinde yeni bir kanun çıkartılıp adına da “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” dendi.

İş sağlığı ve güvenliği özünde işçinin işyerindeki sağlığını ve güvenliğini koruma, kollama mantığı gütmektedir. Avrupa ülkelerinde bilindiği gibi insan hakları hat safhada korunur ve kollanır fakat Türkiye de bu durum çok daha alt seviyelerde. Umudum önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu bilincin herkes tarafından benimsenip uygulanmaya geçilmiş olmasıdır.

İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yanında SSK’lı personel çalıştıran tüm işverenler bu yasanın zorunluğu kıldığı yaptırımları yerine getirmek zorundadır. Getirmediği takdirde ve tespiti durumunda çok yüklü para cezaları uygulanacaktır. İşveren, çalışan ve devlet üçgeninde eş zamanlı bilinç değişimi ve tarafların iş sağlığı ve güvenliği konusunda tam işbirliğine yönelmemeleri durumunda ne yazık ki Soma olayları yaşanmaya devam edecektir.

Bir sonraki yazıma kadar sağlıklı ve güvenli çalışmalar diliyorum

is-sagligi-ve-guvenligi

ABOUT THE AUTHOR